Home

“Als je bewustzijn naar buiten gericht is, komen verstand en wereld op. Als het naar binnen gericht is, wordt het zich bewust van de eigen Bron en gaat het terug naar huis, naar het Ongemanifesteerde.” Eckhart Tolle